Меню
Резервирайте

Общи условия & Политика за защита на личните данни

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

Общи условия за настаняванеи предоставяне на допълнителни услуги (ресторант, конферентна зала, паркинг) в Хотел Марина

 

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от Хотел Марина услуги, включително и за резервации направени чрез www.marinaburgas.bg, тур агенти, туроператори и партньори на Хотела. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в Хотел Марина  и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и партньори на Хотела  (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

Настоящите ОУ се прилагат за всички резервации за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в  Хотел Марина, както и за всички посетители в материалната база на Хотела, независимо дали са отправили резервация за настаняване или предоставяне на услуга.

Тези ОУ, както и предоставената онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават и управляват от ДАС Марина Бургас Хотел ЕООД  (наричано от тук нататък ,,нас“ ,,ние“ или ,,наш“, или „Хотел/а“ )

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не Ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате на каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели, без изричното съгласие на Хотела.

Цени и гаранция за най-добра цена

Цените на нашия сайт www.marinaburgas.bg са силно конкурентни и са с включено ДДС и всички други такси и данъци и (могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на хотела), освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

В някои случаи на нашия уеб сайт са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от Хотела цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни. 

Очевидни грешки на уеб сайта ни (включително печатни) не са обвързващи.

Всички специални оферти са специално обозначени.

Таксуване

Ние не добавяме допълнителни (резервационни) такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела.

Кредитна карта /банков трансфер с кредитна карта/ при резервации на www.marinaburgas.bg

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на Пощенска банка, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела (наричана в настоящите ОУ Банката), след като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта и Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към Пощенска банка , която осъществява предплащането. За да бъде Вашата резервация завършена и потвърдена е необходимо предплащането на пълната стойност на потвърдените от Вас услуги на уеб сайта ни /освен ако друго не е рекламирано и договорено на уеб сайта ни/ или осигуряване на достатъчни средства по нея, или представяне на данни на валидна кредитна /дебитна карта, в зависимост от условията по конкретната ценова тарифа.

За да бъде защитена и кодирана информацията от картата, когато я пращате до Бaнката те използват технологията  (PSIDSS). Приеманите карти са Maestro, MasterCard и Visa. Използвания виртуален ПОС терминал е 3D Secure и Verified by Visa. 

Моля запознайте се старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Моля имайте предвид, че понякога направената от Вас транзакция /превод на средства/ са без възможност за възстановяване.

Моля, проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (Пощенска банка) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на хотела.  Хотел Марина не прави, не приема и не обработва плащания    това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. Хотел Марина не влиза в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърля потребителя към система на Банката. Поради тази причина Хотел Марина не носи никаква отговорност ако издателят на Вашата кредитна/дебитна карта, удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Хотела, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира относимото българско законодателство.

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, адрес и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска Резервация на ДАС Марина Бургас Хотел ЕООД . Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условиязанастаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторант, конферентна зала, паркинг) в Хотел Марина, заявката му няма да бъде разгледана.

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

- на www.marinaburgas.bg

- на тел. 00359 56 8100 10 хотелска рецепция       

- По e-mail: info@marinaburgas.bg

- чрез туроператор, турагент или друг партньор

- на място в Хотел Марина

Оферта и Резервация 

Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилия запитване клиент до срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. За резервациите по индивидуални оферти се прилагат настоящите ОУ, освен ако в съответната оферта не са посочени други условия. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.

За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване предварително предлатена на минимум 50 % от стойността на паушалната услуга /ако друго не е договорено между клиента и Хотела/ по банков път, с кредитна карта или в брой в Хотел Марина.   

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.

За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от паушалната стойност на настаняването по банков път, с кредитна/дебитна карта или в брой.  

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само с предплащане.

За валидно плащане се счита сума постъпила в сметките на ДАС Марина Бургас Хотел ЕООД , предоставена валидна кредитна/дебитна карта или в брой на място. В случай на гарантиране на резервацията с кредитна/дебитна карта, Хотелът има право да изиска плащане директно от банката – издател на кредитната карта.

За резервация за ресторант не се изисква предплащане за индивидуални заявки (до 4-6 човека). За групови резервации (повече от 6 човека) се предплаща посоченият от Хотела депозит.

Резервации за трансфер се предплаща на 100%, освен ако друго не е договорено между Хотела и клиента.

Хотелът си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на България промени настоящите такси или наложи други регулационни промени.

Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът,  ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

АНУЛИРАНЕ на резервация

Общи правила за анулация:

Безплатна анулация: до 72 часа преди датата на настаняване;

Късна анулация: анулация по-късно от 72 часа преди датата на настаняване, таксува се 1-вата и 2-рата нощувка;

No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване/ползване на услуга) или напускане преди договореното: таксува се 1-вата и 2-рата нощувка;

Правила за анулация при специални оферти и условия:

Индивидуални правила за анулации;

Анулация на резервация за ресторант:

Без такса за индивидуални резервации (4-6 човека) до 15 мин. преди часа за резервация.

При групови резервации (повече от 6 човека) безплатно до 7 дни преди часа на резервация безплатно, след което 100% от предплатената сума, а при неявяване (No-Show) 100% от предварително поръчаното меню. Горепосочените правила не са валидни за специални събития, когато се прилагат индивидуални такива.

Правилата за окончателно анулиране или в случаите на непристигане или модификация на резервацията за хотела са налични и на нашия уебсайт - на страницата с информация за съответния тип нa настаняване, показват се и в имейла за потвърждение. Моля обърнете внимание, че може определени цени или специални оферти да не подлежат на анулиране или промяна. Моля запознайте се с условията старателно преди да извършите резервация.

Ако желаете да прегледате, коригирате или анулирате своята резервация, моля използвайте имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля обърнете внимание, че може би ще бъде изискана такса за анулиране на Вашата резервация, съобразно правилата на мястото за настаняване за анулиране или в случай на непристигане. Препоръчваме Ви да прочетете тези правила внимателно, преди да извършите резервация.

Хотелът   не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства

Политика на пристигане и заминаване

Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за една нощувка, след 09:00 часа се начислява такса в размер на 50 % / петдесет процента / от цената за една нощувка.
Час на освобождаване – 12:00 ч. Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат 50% / петдесет процента / от цената на нощувка за съответното помещение. Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

Допълнителни услуги

Паркинг

 • 10 BGN / ден;

* Паркингът на хотела е неохраняем с денонощно видеонаблюдение. Хотелът не носи отговорност за кражба на превозното средство и за нанесени му щети и липси от него. Автомобили с газова уредба не се допускат в подземния паркинг.

Сейф

 • Наличен сейф във всяка стая – безплатно ползване;

Трансфер

 • Хотел – Аерогара Бургас / до 3 pax. / 39.00 BGN *необходима заявка;
 • Хотел – Аерогара Бургас 22:00 – 06:00 / до 3 pax. / 49.00 BGN *необходима заявка;
 • Хотелът предлага трансфер от и до летище Бургас, Варна, София както и всяка друга точка на страната;
 • Цените на услугата могат да се променят по усмотрение от страна на хотела или да влизат в пакетна оферта;

Хотелът предлага трансфери от до летищата, както и до всяка точка на страната. Трансферите се извършват от лицензирани превозвачи по обявени от тях тарифи. В случай на интерес, моля информирайте се за актуалните цени на услугите. Хотелът не е страна по договора за превоз, който възниква между клиента и превозвача, нито е посредник по такива договори и не носи отговорност за трансферите и услугите, предоставяни от такива превозвачи.

Политика за пушене

В съответствие с българското законодателство, Хотел Марина спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на ГХП дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята, ресторанта или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

Дрескод и общи правила за поведение

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е официален в съответствие с нашата приятна атмосфера.

Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

На територията на хотела не се допускат домашни любимци.

Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставане на фактура от страна на Хотела.

Условия за закупуване и ползване на ваучери

Издаденият от Хотел Марина ваучер е поименен и не може да бъде продаван, даряван или на друго основание прехвърлян освен със изричното съгласие на издателя.

Ваучерът е валиден изключително за настаняване и за предоставяне на допълнителни услуги в Хотел Марина и за периода, както са указани и описани на лицевата му част.

Настаняване и ползване на допълнителни услуги в Хотел Марина се извършва само след предварителна резервация на конкретни дати за престой и представяне на оригинален ваучер. Закупуването на ваучер не гарантира резервация за определен период. Необходимо е да направите Вашата резервация на посочения във ваучера телефон.

При отправяне на краткосрочна резервация или пълен капацитет за конкретен период, Хотел Марина си запазва правото да откаже настаняване или предостяване на допълнителни услуги.

След изтичане на периода на валидност ваучерът не може да бъде подновяван или използван за настаняване и ползване на допълнителни услуги в Хотел Марина, нито се приемат каквито и да било претенции срещу неизползвани нощувки или допълнителни услуги по него.

При неизползване на ваучера, не по вина на издателя, не се дължи компенсаторно настаняване или ползване на допълнителни услуги, както и стойността му не се възстановява. 

Ваучерът или която и да е част от него, включително неизползвани нощувки и допълнителни услуги, не могат да бъдат конвентирани в пари или други материални облаги.

Издаденият от Хотел Марина ваучер е документ на бенефициера, указан на лицевата му част. Единствено посоченото на него лице е отговорно за употребата и грижата за ваучера. Хотел Марина не преиздава нов ваучер при кражба, загуба или повреда.

Закупуването и/или употребата на ваучера означава изрично съгласие с тези условия, както и с условията за настаняване и ползване на допълнителни услуги в Хотел Марина, указани на интернет адреса и на достъпните места в хотела.

Допълнителна кореспонденция

При извършване и приключване на он-лайн резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на Банката за успешно извършено разплащане, ауторизация. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни.

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с Виртуалния пос терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от Банката, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката  (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Хотел Марна не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място

Хотел Марина не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на  Хотел Марина, освен ако не е посочено друго.

Хотел Марина  притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на  интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, (hyper-/deep) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

Разни

Тези ОУ и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

Информация за контрагента

ДАС Марина Бургас Хотел ЕООД
булстат  205675377

8000 Бургас, България

гр.Бургас ул.Ал.Батенберг 2

info@marinaburgas.bg

 

Политика за защита на личните данни

 

ДАС Марина Бургас Хотел ЕООД, (за краткост по-долу „Хотела“ и/или „Администратор“), е дружество, вписано в Търговския Регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 205675377, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул. „Александър Батенберг“ № 2, Тел: +359 56 8 10010 e-mail: info@marinaburgas.bg;

Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на данните са:
Длъжностно лице по защита на личните данни: Бисерка Хънкова

Тел: +359 877 805500 
Email: info@marinaburgas.bg

Хотелът като администратор на лични данни събира и обработва определена информация за физическите лица.

Тази информация може да се отнася до служителите, управители, клиенти и гости на хотела, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка или иска да установи бизнес контакт.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие със правните изисквания.

Тази политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по приложението му, така както се така както се променят, ("Българското законодателство"), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR" или ОРЗД).

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение /пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), онлайн идентификатор/IP адрес, изображения от видеозаписи и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашето отношение към Вашите лични данни

Хотелът отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, които са адекватни на възможните рискове за правата и свободите на физическите лица, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?
Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на Ваше съгласие.
В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 • Имена на лицето, единен граждански номер (за целите на регистрация в Хотела и издаване на фактура, при поискване), дата на раждане и пол.
 • Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);
 • Записи от видео камери с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност;

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Ние стриктно спазваме основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани с и и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
 • Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегантите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унижощаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки;

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

При сключването и изпълнението на договор – за регистриране на госта в Хотела, изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за предоставените Ви услуги; за целта на уведомления, свързани с нашите услуги.

При изпълнение на законово задължение - за целта на задължения, предвидени в Закона за туризма, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд; при изпълнение на задължения във връзка с онлайн резервации (продажбата от разстояние) и продажбата извън хотелския ни обект;
При съгласие от Ваша страна - за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

Въз основа на наш законен интерес - извършване на видеонаблюдение в нашите търговски обекти;

Какви са Вашите права:

  При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на Хотела;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на Хотела, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от Хотела и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права като ни пишете на e-mail: info@marinaburgas.bg  или пощата/куриер на адрес: гр. Бургас ул. „Александър Батенберг“ № 2

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни:

Ние прилагаме комплекс от мерки, за да защитим Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Хотелът използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и представители и др.

Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.
„Бисквитки“ и проследяване

Ние използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да направим посещението ви на нашия сайт по-приятно и за да можем да осигурим използването на определени функционалности на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се запаметяват на крайното устройство, от което посещавате сайта ни. Някои „бисквитки“ - „сесийни бисквитки“, се изтриват като затворите браузъра си. Други „бисквитки“ остават на крайното ви устройство и позволяват на нас или на партньорски компании да разпознават вашия браузър при следващо посещение („постоянни бисквитки“). Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на "бисквитките" и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането на "бисквитки" за конкретни случаи или като цяло. Допълнителна информация можете да намерите в помощната секция на вашия интернет браузър. Отхвърлянето на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт. Разграничаваме системните "бисквитки" и промоционалните "бисквитки". Системните "бисквитки" са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт. Отхвърлянето на тези "бисквитки" ще промени потребителското ви преживяване при сърфиране в уебсайта ни и определени услуги на нашия уебсайт няма да могат да бъдат използвани. Промоционалните "бисквитки" се запаметяват със зареждането на сайта и ни помагат да анализираме обобщени данни за нашите посетители – например как стигат до нашия сайт, колко време прекарват на него, за пръв път ли ни посещават, как разглеждате съдържанието на сайта ни, както и да правим извода за успешността на нашите маркетингови кампании.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, услуга на Facebook. Тази услуга използва „бисквитки“, съхранявани на вашето устройство, които позволяват насочване на реклама през рекламната платформа Facebook към потребителите ѝ, както и към потребители на Facebook партньорски компании, например Instagram, които вече са посетили нашия уебсайт през последните 180 дни. Тази услуга предоставя още възможности за създаване на обобщени анонимни аудитории от посетители, базирани на разгледаното съдържание на сайта, както и проследяване на успеха на рекламни кампании, реализирани чрез рекламната платформа на Facebook. Повече информация можете да намерите в Декларацията за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване, можете да отхвърлите настройката на "бисквитката", необходима за това, като използвате настройките на браузъра си и генерално да деактивирате автоматичното запазване на „бисквитки“.

Google Analytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за употребата ви на този сайт, обикновено се изпраща към сървъри на Google в САЩ и се съхранява там. Google предварително съкращава вашите IP адреси в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави-страни по Споразумението на Европейската икономическа общност. От името на оператора на този сайт, Google използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайт и за предоставяне на други услуги, свързани с уебсайта и Интернет потреблението, към на оператора на уебсайта. IP адресът, изпратен чрез браузърът ви в контекста на Google Analytics, не се свързва с други данни, с които Google разполага. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра ви. Също така можете да предотвратите събирането на данни от Google чрез „бисквитки“ и свързването им с ползването на сайта (включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране на разширение (plug-in) за вашия браузър от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Връзки към социални медии

Нашият уебсайт съдържа и линкове към Facebook и Instagram. В този случай прехвърлянето на данни към споменатите социални медийни оператори става, само когато е натиснат съответният бутон на иконата илюстрираща връзката. Ако кликнете върху такъв бутон, се отваря страницата на съответната социална мрежа. Там можете да публикувате информация за нашите услуги съгласно правилата на социалния медиен оператор. Можете да използвате официалните ни профили за контакт и в различните социални мрежи, както и други официални публични профили на компанията. Такива са нашите: Facebook страница https://www.facebook.com/GrandHotelPrimoretzSince1959/?hc_ref=ARTzURs8Cxkrc849xUAfY1p393WH-KeFTVRvjjpUaOdI7J2o9CsBYQx18erNfXoVhwE;

Instagram страница https://www.instagram.com/grandhotelprimoretz/?hl=en. Личните данни, които вие изпращате чрез лично съобщение, ще бъдат обработени само за целите на отговора на запитването ви. Не носим отговорност за информацията и личните данни, които споделяте доброволно на нашите официални профили, без изрично да са поискани от вас.

Сигурност

Хотелът взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас (30 дни при видеонаблюдение) и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Хотелът няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Унищожаване

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от Хотела в следните срокове:

-ведомости за заплати - 50 години;

-счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;

-документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;

-всички останали носители - 5 години, доколкото по закон не е предвиден по-кратък срок.

- записи от видеонаблюдение – 30 дни

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител-чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на Дружеството.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Хотелът я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.
Тази Политика за защита на личните данни е одобрена от Управителя на 20.05.2018г. и актуализирана за последен път на 20.05.2018г.

 

 

 

 

Абонирайте се за специални предложения